opcje
Wyższa Szkoła Logistyki / Aktualności / Być jak Steve Jobs
drukuj

Być jak Steve Jobs

2018-07-17 13:25

Studenci naszej uczelni mogą uczestniczyć w warsztatach przygotowanych w ramach unijnego programu ABK 2.0.

Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu stwarza studentom nie tylko możliwość zdobycia nowoczesnej wiedzy z obszaru logistyki, ale również umiejętności, które są bardzo przydatne na rynku pracy.

Podobnie jak w kończącym się roku akademickim, również w roku 2018/2019 studenci naszej uczelni będą mogli uczestniczyć w warsztatach przygotowanych w ramach unijnego programu ABK 2.0. Podniesienie jakości usług akademickiego Biura Karier Wyższej Szkoły Logistyki” „To zajęcia otwierające oczy młodych ludzi na przedsiębiorczość jako biznes, ale też uświadamiające studentom, jak ważna jest przedsiębiorczość na rynku pracy i w firmie, w której mogą być zatrudnienie jako pracownicy najemni” – tłumaczy dr Mateusz Wiliński, dyrektor Biura Praktyk i Karier.

Program zajęć obejmuje m.in. moduł „Załóż firmę w branży TSL”, na który składają się zajęcia warsztaty prowadzone przez pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu (zajęcia z zakresu przedsiębiorczości wśród młodych ludzi: cechy osoby przedsiębiorczej, zakładanie własnej działalności, instytucje rynku pracy i inne wspomagające przedsiębiorczość, dotacje) oraz „grywaliazację” przy wykorzystaniu gier „Ora et labora”, „Wysokie napięcie” lub „Great Western Trail” (rozgrywki w mniejszych grupach, rozpoznawanie i kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych w ramach zadań grupowych). Drugi moduł nazywa się „Konkuruj i zwyciężaj w branży TSL” (Case study „Wyzwania prowadzenia biznesu w branży TSL” – spotkanie z menedżerami z przedsiębiorstw-członków RPWSL poświęcone przedsiębiorczości i planowaniu kariery w branży TSL. W ramach tego modułu odbywa się również „grywalizacja” przy wykorzystaniu gry „Chłopska szkoła biznesu” (rozgrywka w jednej dużej grupie, rozpoznawanie i kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych w ramach zadań grupowych, symulacja działań przedsiębiorczych na rynku lokalnym).

tl_files/aktualnosci2018/07/ABK-2.jpg

Łącznie zajęcia obejmują dwadzieścia godzin lekcyjnych, przy czym połowę tego czasu poświęca się na warsztaty, a dziesięć godzin na indywidualne doradztwo zawodowe. „Doradztwo to profesjonalne spotkania prowadzone przez Jadwigę Fijałkowską, naszego doradcę zawodowego- psychologa oraz testy i specjalne narzędzia diagnostyczne. Pomagają one w przygotowaniu do wyboru ścieżki zawodowej oraz rozmów o pracę poprzez uwypuklenie odpowiednich kompetencji i predyspozycji zawodowych – wyjaśnia dr Mateusz Wiliński. – Zajęcia pomagają studentowi wybrać te specjalności, w których będzie się najlepiej w przyszłości czuł, najpełniej będzie się realizował”. Do dyspozycji uczestników projektu będzie również Wirtualne ABK, które umożliwi tworzenie profili kandydatów do pracy i trafniejszy wybór pracodawcy lub pracownika.

Istotną częścią tych zajęć są również spotkania z przedstawicielami biznesu. Pozwalają one lepiej poznać specyfikę poszczególnych specjalności i codzienną pracę na konkretnych stanowiskach w firmach logistycznych. Dotychczas zajęcia te prowadzili goście z GLS Polska, Raben Transport oraz Mahle Behr. W ramach warsztatów, dzięki współpracy z bankiem Credit Agricole, studenci zdobywają podstawową wiedzę obejmującą efektywne zarządzanie finansami przedsiębiorstw, a także poznają instrumenty umożliwiające zarządzanie finansami osobistymi.

W tym specjalistycznym, bezpłatnym kursie może wziąć udział każdy student studiów I stopnia, który na początku roku akademickiego zgłosi się w Biurze Praktyk i Karier i pomyślnie przejdzie prostą kwalifikację.

Karolina Strzępa, uczestniczka warsztatów ABK:

Prelekcje zaproszonych gości pozwoliły mi poszerzyć wiedzę w wielu aspektach zawodowych. Gry, które rozgrywaliśmy były niezwykle interesujące. Dzięki nim mieliśmy możliwość w prosty sposób przekonać się jakie są nasze naturalne, podświadome role w grupie. Rozgrywka w przystępny sposób uczyła zdolności negocjacyjnych i ekonomii. Zaproszeni prelegenci, praktycy biznesu, przyglądali się zmaganiom i przekazali każdemu spostrzeżenia dotyczące naszego zachowania podczas negocjacji. Bez wątpienia były to bardzo wartościowe zajęcia. 

 

Wróć

Do góry

e-Indeks to jedyny indeks jaki obowiązuje w WSL. Zaloguj się na swoje konto studenta, aby sprawdzić oceny, płatności za studia, czy komunikaty dziekanatu.

Internetowe forum WSL, to miejsce spotkań studentów. Jeśli rozpoczynasz studia w WSL, to właśnie tutaj znajdziesz nowych kolegów z tej samej grupy :-)