opcje
Wyższa Szkoła Logistyki / Aktualności / LogForum w światowej elicie
drukuj

LogForum w światowej elicie

2017-10-06 20:02

LogForum, czasopismo naukowe wydawane przez Wyższą Szkołę Logistyki, dostało akredytację Web of Science Core Collection, prestiżowej bazy czasopism, monografii i materiałów konferencyjnych.

Okładka LogForum

Web of Science Core Collection to baza danych tworzona przez Clarivate Analytics, lepiej znany pod dawną nazwą Thomson Reuters. W bazach Web of Science indeksowane są czasopisma znajdujące się na liście Master Journal List (tzw. Lista filadelfijska), która od 2010 obejmuje 12 tysięcy czasopism.

LogForum zostało założone w 2005 roku przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu. Na jego łamach publikują naukowcy związani z naszą uczelnią, ale także z innych ośrodków naukowych związanych z logistyką. Spośród pracowników naukowych WSL swoje prace na łamach LogForum publikują prof. zw. dr hab. Andrzej Korzeniowski, dr hab. inż. Piotr Cyplik, prof. nadzw., prof. zw. dr hab. Halina Szulce, dr hab. inż. Maciej Stajniak, prof. nadzw., dr hab. inż. Bogusław Śliwczyński, prof. nadzw., dr hab. inż. Łukasz Hadaś, prof. nadzw., dr inz. Marek Matulewski, dr inż. Michał Adamczak, dr inż. Roman Domański, dr Sylwia Konecka, dr Karol Górski, dr inż. Ireneusz Fechner, dr Szymon Strojny, dr inż. Adam Koliński, dr hab. Norbert Wagener, prof. nadzw., mgr Filip Januszewski, prof. dr.ing. hab. Bernd Hentschel. 

Kwartalnik LogForum jest wydawany zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej pod adresem www.logforum.net/pl/

Najważniejszymi elementami Web of Science Core Collection są trzy indeksy cytowań – Scence Citation Index Expanded (SCIE), Social Sciences Citation Index (SSCI) oraz Arts & Humanities Citation Index (AHCI). Indeksy te obejmują najwyższe światowe i regionalne czasopisma, których ewaluacja i selekcja dokonywana jest za pomocą opracowanego przez Web Science Science Core Collection zestawu kryteriów stosowanego konsekwentnie od ponad pięćdziesięciu lat. Wpływ cytowania jest jedną z charakterystycznych cech czasopism objętych programem SCIE i SSCI. Wymierne skutki cytowania, wyrażone w Journal Impact Factor, są publikowane corocznie dla czasopism objętych programem SCIE i SSCI. Począwszy od roku 2017 artykuły opublikowane w czasopiśmie LogForum będą indeksowane w Emerging Sources Citation Index.

 

Wróć

Do góry

e-Indeks to jedyny indeks jaki obowiązuje w WSL. Zaloguj się na swoje konto studenta, aby sprawdzić oceny, płatności za studia, czy komunikaty dziekanatu.

Internetowe forum WSL, to miejsce spotkań studentów. Jeśli rozpoczynasz studia w WSL, to właśnie tutaj znajdziesz nowych kolegów z tej samej grupy :-)