opcje
Wyższa Szkoła Logistyki / Aktualności / Osiemnasty rok akademicki w WSL rozpoczęty
drukuj

Osiemnasty rok akademicki w WSL rozpoczęty

2018-10-01 21:13

W tym roku akademickim studia w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu rozpoczęło znacznie ponad tysiąc studentów, w tym również kilkudziesięciu z zagranicy.

W sobotę, 30 września 2018 roku, Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu rozpoczęła osiemnasty rok kształcenia studentów. Aulę naszej Uczelni szczelnie wypełnili studenci, władze WSL, wykładowcy oraz zaproszeni goście, wśród których było wielu szefów firm na co dzień współpracujących z Uczelnią.

W tym roku akademickim studia w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu rozpoczęło znacznie ponad tysiąc studentów, w tym również kilkudziesięciu z zagranicy, przede wszystkim z Ukrainy. „Ze szczególną radością studentów, którzy w tym roku rozpoczynają naukę w naszej Uczelni. Pragnę Was zapewnić, że wybór, którego dokonaliście jest wyborem trafnym – przywitał nowych studentów prof. Andrzej Korzeniowski, retor Wyższej Szkoły Logistyki. – Także dlatego, że szeroko pojęta logistyka jest w dzisiejszym, zglobalizowanym świecie jedną z najważniejszych dziedzin gospodarki. Nie będzie przesadą jeśli powiem, że logistyka stanowi krwioobieg współczesnej gospodarki, a jej rozwój zależy właśnie od rozwoju wielu dziedzin, w których będziecie się na naszej Uczelni kształcili”.

Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu ma już ugruntowaną pozycję na rynku edukacyjnym. Wielu naszych absolwentów zajmuje dzisiaj kierownicze stanowiska w dużych firmach logistycznych, inni osiągnęli sukces budując własne przedsiębiorstwa. Potwierdzeniem wysokiej pozycji Uczelni jest też ocena wystawiona nam w tym roku przez Polską Komisję Akredytacyjną – najważniejszy niezależny organ prowadzący audyt merytorycznej działalności wyższych uczelni w Polsce – która przyznała kierunkowi Logistyka prowadzonemu przez WSL najwyższą, wyróżniającą, ocenę. A warto pamiętać, że tak wysoka ocena jest rzadkością w odniesieniu do uczelni niepublicznej. Specjaliści Państwowa Komisja Akredytacyjna docenili koncepcję kształcenia i jej zgodność z misją oraz strategią uczelni, program kształcenia oraz możliwość osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia, skuteczność wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia, kadrę prowadzącą proces kształcenia, współpracę z otoczeniem społecznym i gospodarczym w procesie kształcenia oraz infrastrukturę wykorzystywania w procesie kształcenia. W ocenie Państwowej Komisji Akredytacyjnej w wypadku Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu wszystkie te kryteria zasługują na ocenę wyróżniającą. Natomiast dwa kolejne – umiędzynarodowienie procesu kształcenia oraz wsparcie w procesie uczenia się i osiągania efektów kształcenia – uzyskały drugą w kolejności najwyższych ocen przyznawanych przez Państwową Komisję Akredytacyjną.

W tym roku wykład inauguracyjny pod tytułem „4.0 – jak koncepcja i technologie czwartej rewolucji przemysłowej reorganizują łańcuchy dostaw” wygłosił dr inż. Michał Grabia, kierownik Laboratorium Technologii Identyfikacyjnych w Instytucie Logistyki i Magazynowania. 

„Otwieram osiemnasty rok akademicki w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu. Quod Bonum, Felix, Faustum, Fortunatum Que Sit” – zakończył sobotnią uroczystość prof. Andrzej Korzeniowski, rektor naszej Uczelni.


 

Wróć

Do góry

e-Indeks to jedyny indeks jaki obowiązuje w WSL. Zaloguj się na swoje konto studenta, aby sprawdzić oceny, płatności za studia, czy komunikaty dziekanatu.

Internetowe forum WSL, to miejsce spotkań studentów. Jeśli rozpoczynasz studia w WSL, to właśnie tutaj znajdziesz nowych kolegów z tej samej grupy :-)