opcje
Wyższa Szkoła Logistyki / Aktualności / Otwarte drzwi do kariery w logistyce
drukuj

Otwarte drzwi do kariery w logistyce

2018-05-22 12:30

Rozmowa z profesorem Piotrem Cyplikiem, prorektorem Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu.

Rozmowa z profesorem Piotrem Cyplikiem, prorektorem Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu.

  • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu jest pierwszą uczelnią logistyczną w Polsce, która wprowadziła studia dualne. Co jest istotą tych studiów?

Studia dualne to elitarna forma studiów, przeznaczona dla tych osób, które w przyszłości chcą zrobić karierę w logistyce i osiągnąć znaczący sukces zawodowy. Krótko mówiąc, studia dualne w Wyższej Szkole Logistyki są przeznaczone dla ludzi ambitnych, którzy cały czas chcą się rozwijać. Nasza Uczelnia posiada duże doświadczenie w prowadzeniu studiów dualnych, bo pierwsze takie studia wystartowały u nas już w roku 2014. Byliśmy nie tylko pierwszą uczelnią logistyczną oferującą tę formę kształcenia, ale w ogóle jedną z pierwszych w kraju. Wysoki poziom studiów, a w konsekwencji wysoki poziom przygotowania naszych absolwentów, potwierdziła ostatnio Polska Komisja Akredytacyjna, niezależny organ prowadzący audyt jakości kształcenia w uczelniach wyższych w Polsce. Komisja przyznała kierunkowi Logistyka prowadzonemu przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu najwyższą, wyróżniającą, ocenę. Dodam, że tak wysoka ocena jest rzadkością w odniesieniu do uczelni niepublicznej. Polska Komisja Akredytacyjna bardzo wysoko oceniła m.in. program kształcenia oraz możliwość osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia, a także kadrę naukowo-dydaktyczną.

  • Na czym polegają studia dualne?

Na ścisłej współpracy Uczelni, studenta oraz firmy partnerskiej. Student przez dziewięć tygodni zdobywa wiedzę teoretyczną na zajęciach dydaktycznych – wykładach, ćwiczeniach, laboratoriach, warsztatach – a przez kolejne dziewięć tygodni pracuje na stażu w jednej z renomowanych firm logistycznych, zdobywając doświadczenie, które dzisiaj na rynku pracy jest tak cenione. Po zakończeniu studiów Uczelnię opuszcza człowiek w pełni już ukształtowany, wyposażony nie tylko w wiedzę teoretyczną, ale również praktyczną, bo nasza filozofia kształcenia na tym właśnie się opiera. Dość powiedzieć, że wiele zajęć, również na studiach dualnych, prowadzą menadżerowie z czołowych firm logistycznych. Absolwent studiów dualnych dysponuje też sporym już doświadczeniem, zdobytym podczas stażów i właściwie od pierwszego dnia może rozpocząć swoją karierę zawodową. Ta kariera ma szansę być tym bardziej błyskotliwa, że absolwent studiów logistycznych biegle włada językiem angielskim.

  • To istotne?

W logistyce, która ze swojej definicji jest specjalnością międzynarodową, to dzisiaj właściwie niezbędne. Świat się globalizuje, a firmy logistyczne są w samej szpicy procesu globalizacji, więc biegła znajomość języka angielskiego, w tym również specjalistycznych pojęć z zakresu logistyki, otwiera naszym absolwentom drogę do kariery w międzynarodowych korporacjach. Ale nie tylko tam, znajomość języka angielskiego będzie w najbliższym czasie niezbędna na stanowiskach menadżerskich nawet w małych firmach logistycznych. Dlatego na studiach dualnych pierwszego stopnia od czwartego semestru wszystkie zajęcia będą realizowane w języku angielskim, a na studiach dualnych drugiego stopnia, czyli magisterskich, język angielski będzie językiem wykładowym od pierwszego dnia zajęć.

  • W nowym roku akademickim w Wyższej Szkole Logistyki będzie można studiować na studiach dualnych inżynierskich Supply Chain Engineering oraz studiach dualnych magisterskich Supply Chain Project Management.

Co więcej, będą to studia bezpłatne, bo nauka jest finansowana z środków Unii Europejskiej. Mało tego, studenci będą podczas tych studiów zarabiali, ponieważ będą otrzymywali regularne pieniądze za staż odbywany w firmie logistycznej. Pierwsze z tych studiów będą trwały siedem semestrów, a po ich ukończeniu absolwent będzie się legitymował tytułem inżyniera i rzecz jasna będzie mógł kontynuować naukę na studiach magisterskich. Natomiast studia dualne drugiego stopnia będą trwały trzy semestry, a ich absolwenci będą się legitymowali tytułem magistra i profesjonalnym przygotowaniem do zarządzania projektami w zakresie łańcuchów dostaw. Niejako bonusem będzie też przygotowanie absolwentów Supply Chain Project Management do zdobycia cenionych w branży logistycznej międzynarodowych certyfikatów: Certificate Associate Project Manager oraz Certficate Global System 1.

  • Wspominał Pan Profesor o karierze. Czy ukończenie studiów dualnych daje gwarancję zatrudnienia?

Formalnych gwarancji oczywiście nie ma, ale dyplom ukończenia tych studiów, doświadczenie zdobyte podczas stażów, to ogromne atuty. Tym bardziej, że przedsiębiorstwa logistyczne gwałtownie poszukują pracowników, oczywiście również na stanowiska menadżerskie, bo ta branża rozwija się niezwykle dynamicznie. Z naszego doświadczenia wynika, że firmy bardzo chętnie zatrudniają później tych absolwentów, którzy odbyli u nich staż.

  • Kto może podjąć studia dualne w Wyższej Szkole Logistyki?

Każdy, kto zdał maturę i w stopniu komunikatywnym zna język angielski. Nie wymagamy żadnych potwierdzających tego świadectw, znajomość języka zostanie zweryfikowana podczas krótkiego testu oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Warunkiem rozpoczęcia studiów dualnych w Wyższej Szkole Logistyki jest również podjęcie szybkiej decyzji, bo chętnych jest wielu, a lista kandydatów zostanie zamknięta z końcem czerwca br.

Rozmawiał Piotr Gajdziński

 

Wróć

Do góry

e-Indeks to jedyny indeks jaki obowiązuje w WSL. Zaloguj się na swoje konto studenta, aby sprawdzić oceny, płatności za studia, czy komunikaty dziekanatu.

Internetowe forum WSL, to miejsce spotkań studentów. Jeśli rozpoczynasz studia w WSL, to właśnie tutaj znajdziesz nowych kolegów z tej samej grupy :-)