opcje
Wyższa Szkoła Logistyki / Aktualności / Rektor WSL wyróżniony
drukuj

Rektor WSL wyróżniony

2017-06-27 23:50

Uroczystość odnowienia doktoratu

W Sali Lubrańskiego Collegium Minus Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się rzadka uroczystość odnowienia doktoratu. W piątek, 23 czerwca 2017 roku, ten zaszczyt stał się udziałem profesora Andrzeja Korzeniowskiego, rektora Wyższej Szkoły Logistyki.

Salę Lubrańskiego Uniwersytetu Adama Mickiewicza wypełnili uczeni wielu największych uczelni wyższych z Poznania, ale również Krakowa i Gdańska, członkowie Senatu UAM, pracownicy Wyższej Szkoły Logistyki, rodzina i przyjaciele profesora Andrzeja Korzeniowskiego. Nic dziwnego, uroczystość była niezwyczajna.

Dokonaniom rektora Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu poświęcono podczas tej uroczystości wiele słów uznania. „Profesor Andrzej Korzeniowski to wybitny uczony, znakomity wykładowca i wychowawca wielu pokoleń towaroznawców, przez wiele lat kierujący Katedrą Towaroznawstwa Artykułów Przemysłowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jest jednym z twórców Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu i jego wieloletnim dyrektorem, ale również współzałożycielem i rektorem pierwszej w Polsce uczelni logistycznej,  Wyższej Szkoły Logistyki” – mówił rektor Uniwersytetu Adama Mickiewicza, profesor Andrzej Lesicki.

Z kolei profesor Henryk Koroniak, dziekan Wydziału Chemii UAM, dodawał: „Stał się niekwestionowanym autorytetem na skalę międzynarodową. Jest jednym z pionierów polskiej logistyki postrzeganej nie tylko jako mądre zarządzanie, ale odrębny obszar wiedzy. Pragnę podkreślić fakt, iż w osobie pana profesora Andrzeja Korzeniowskiego urzeczywistniła się teza, że działalność na styku wielu dyscyplin może być ogromnie owocna i przynieść tak wielkie i znaczące efekty”.

Warto w tym miejscu przytoczyć kilka liczb, które najlepiej oddają dorobek naukowy rektora Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu. Profesor Andrzej Korzeniowski jest autorem i współautorem ponad trzystu publikacji, między innymi ponad trzydziestu monografii lub rozdziałów monograficznych, ponad stu opublikowanych oryginalnych prac badawczych, czternastu podręczników, osiemnastu prac poglądowych, czterech patentów, 82 referatów wygłoszonych na konferencjach krajowych i zagranicznych, dwunastu prac technologicznych. Rektor WSL jest między innymi przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu, wiceprzewodniczącym Instytutu Badawczego Opakowań w Warszawie, członkiem Rady Fundacji GS1, członkiem norweskiego Agder Academy of Sciences and Letters oraz Internationale Gesellschaft fur Warenkunde und Technologie.

Podczas uroczystości w Sali Lubrańskiego bohater spotkania przyznał, że wyboru naukowej specjalności dokonał przypadkowo. „Na podjęcie studiów towaroznawczych zdecydowałem się nie z przekonania, lecz przez przypadek. Miał on miejsce podczas mojego spotkania z dr Leonem Leją oraz dr Maciejem Wiewiórowskim, późniejszymi profesorami, nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Rezultat tej rozmowy był krótki i jednoznaczny: w 1957 roku podjąłem studia na Wydziale Handlowo-Towaroznawczym ówczesnej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu”.

Dziesięć lat później, 23 czerwca 1967 roku, Andrzej Korzeniowski obronił doktorat pod tytułem „Badania nad modyfikacją poliocłanu winylu w celu zastosowania tego polimeru jako opatrunków w przypadkach przetok przewodu pokarmowego”. Teraz, po pięćdziesięciu latach, odbyło się – co jest wyjątkową sytuacją – odnowienie doktoratu.

Z bogatego dorobku naukowego profesora Andrzeja Korzeniowskiego widać, że czasem nawet przypadkowy wybór może się okazać szczęśliwy. I to zarówno dla wybierającego, jak i dla nauki.

 

Wróć

Do góry

e-Indeks to jedyny indeks jaki obowiązuje w WSL. Zaloguj się na swoje konto studenta, aby sprawdzić oceny, płatności za studia, czy komunikaty dziekanatu.

Internetowe forum WSL, to miejsce spotkań studentów. Jeśli rozpoczynasz studia w WSL, to właśnie tutaj znajdziesz nowych kolegów z tej samej grupy :-)