opcje
Wyższa Szkoła Logistyki / Aktualności / Rozeznanie cen rynkowych produkcji filmów dydaktycznych oraz materiałów filmowych na potrzeby Wyższej Szkoły Logistyki
drukuj

Rozeznanie cen rynkowych produkcji filmów dydaktycznych oraz materiałów filmowych na potrzeby Wyższej Szkoły Logistyki

2017-08-31 17:01

Zapraszamy do składania ofert wstępnych

Wyższa Szkoła Logistyki zwraca się z prośbą o odpowiedź na zapytanie zawarte w załącznikach poniżej w ramach rozeznania rynku prowadzonego na potrzeby opracowania wniosku o dofinasowanie* projektu pt. „Zintegrowany Program Wyższej Szkoły Logistyki”. Rozeznanie to pozwoli WSL na opracowanie budżetu projektu oraz zebranie bazy podmiotów, do których na etapie realizacji projektu zostaną skierowane zapytania ofertowe we właściwym trybie konkurencyjności.

*konkurs POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/17 prowadzony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; projekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

UWAGA – możliwe jest zarówno składanie ofert wstępnych na każde z rozeznań rynku jak i wyłącznie na wybrane jedno lub kilka z rozeznań.

Uprzejmie prosimy o pomoc i odesłanie do dnia 15.09.2017 (piątek) na adres mailowy pawel.lewandowski@wsl.com.pl skanu (lub skanów, w przypadku składania oferty wstępnej na większą liczbę rozeznań rynku) podpisanego formularza ofertowego (nie jest wymagane dostarczenie pocztą tradycyjną oryginału podpisanego formularza).

 

PIERWSZE ROZEZNANIE RYNKU - dotyczące produkcji 3 sztuk krótkometrażowych filmów dydaktycznych wspierających realizację ponadprogramowego Warsztatu rozwiązywania problemów technicznych modułu Supply Chain Management.

1. Rozeznanie rynku - opis zamówienia - FILMY warsztat tech. - 31.08.2017

1. Rozeznanie rynku - formularz ofertowy - FILMY warsztat tech. - 31.08.2017

 

DRUGIE ROZEZNANIE RYNKU - dotyczące produkcji 3 sztuk krótkometrażowych filmów dydaktycznych wspierających realizację ponadprogramowego Warsztatu rozwiązywania problemów dot. wykorzystania systemu GS1

2. Rozeznanie rynku - opis zamówienia - FILMY warsztat GS1 - 31.08.2017

2. Rozeznanie rynku - formularz ofertowy - FILMY warsztat GS1 - 31.08.2017

 

TRZECIE ROZEZNANIE RYNKU - dotyczące produkcji 3 sztuk krótkometrażowych filmów dydaktycznych wspierających realizację ponadprogramowego Warsztatu symulacji sytuacji krytycznych

3. Rozeznanie rynku - opis zamówienia - FILMY warsztat syt. kryt - 31.08.2017

3. Rozeznanie rynku - formularz ofertowy - FILMY warsztat syt. kryt - 31.08.2017

 

CZWARTE ROZEZNANIE RYNKU - dotyczące produkcji 2 nielinearnych (wariantowych) filmów dydaktycznych wykorzystujących funkcje ekranów końcowych portalu YouTube wspierających realizację ponadprogramowego Warsztatu symulacji eksploatacji magazynów

4. Rozeznanie rynku - opis zamówienia - FILMY wariantowe - 31.08.2017

4. Rozeznanie rynku - formularz ofertowy - FILMY wariantowe - 31.08.2017


PIĄTE ROZEZNANIE RYNKU - dotyczące produkcji jednego krótkometrażowego filmu dydaktycznego w technologii 360 stopni wspierającego realizację ponadprogramowego Warsztatu symulacji eksploatacji magazynów

5. Rozeznanie rynku - opis zamówienia - FILM 360 stopni - 31.08.2017

5. Rozeznanie rynku - formularz ofertowy - FILM 360 stopni - 31.08.2017

 

SZÓSTE ROZEZNANIE RYNKU - dotyczące produkcji 16 sztuk krótkometrażowych filmów dydaktycznych wspierających realizację przedmiotów specjalnościowych w ramach nowej ścieżki kształcenia Supply Chain Management

6. Rozeznanie rynku - opis zamówienia – FILMY Studia - 31.08.2017

6. Rozeznanie rynku - formularz ofertowy - FILMY Studia - 31.08.2017

 

SIÓDME ROZEZNANIE RYNKU - dotyczące produkcji 4 pakietów materiałów filmowych (każdy max. 40 minut zdjęć filmowych lub/i animacja) stanowiących wkład multimedialny do dwóch informatycznych gier symulacyjnych

7. Rozeznanie rynku - opis zamówienia – FILMY do gier - 31.08.2017

7. Rozeznanie rynku - formularz ofertowy - FILMY do gier - 31.08.2017

 

  

Wróć

Do góry

e-Indeks to jedyny indeks jaki obowiązuje w WSL. Zaloguj się na swoje konto studenta, aby sprawdzić oceny, płatności za studia, czy komunikaty dziekanatu.

Internetowe forum WSL, to miejsce spotkań studentów. Jeśli rozpoczynasz studia w WSL, to właśnie tutaj znajdziesz nowych kolegów z tej samej grupy :-)