opcje
Wyższa Szkoła Logistyki / Aktualności / Rozeznanie cen rynkowych przeprowadzenia szkolenia podnoszącego kompetencje dydaktyczne kadr WSL
drukuj

Rozeznanie cen rynkowych przeprowadzenia szkolenia podnoszącego kompetencje dydaktyczne kadr WSL

2017-09-06 14:29

Zapraszamy do składania ofert wstępnych

Wyższa Szkoła Logistyki zwraca się z prośbą o odpowiedź na zapytanie zawarte w załącznikach poniżej w ramach rozeznania rynku prowadzonego na potrzeby opracowania wniosku o dofinasowanie* projektu pt. „Zintegrowany Program Wyższej Szkoły Logistyki”. Rozeznanie to pozwoli WSL na opracowanie budżetu projektu oraz zebranie bazy podmiotów, do których na etapie realizacji projektu zostaną skierowane zapytania ofertowe we właściwym trybie konkurencyjności.

*konkurs POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/17 prowadzony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; projekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Uprzejmie prosimy o pomoc i odesłanie do dnia 14.09.2017 (czwartek) na adres mailowy pawel.lewandowski@wsl.com.pl skanu podpisanego formularza ofertowego (nie jest wymagane dostarczenie pocztą tradycyjną oryginału podpisanego formularza).

 

ROZEZNANIE RYNKU - dotyczące przeprowadzenia szkolenia podnoszącego kompetencje dydaktyczne kadr WSL (nauczycieli akademickich mających realizować zajęcia w ramach nowej ścieżki kształcenia Supply Chain Management) w zakresie prowadzenia dydaktyki w j. angielskim

 

Rozeznanie rynku - opis zamówienia - Szkolenie – 6.09.2017

Rozeznanie rynku - formularz ofertowy - Szkolenie – 6.09.2017

 

Wróć

Do góry

e-Indeks to jedyny indeks jaki obowiązuje w WSL. Zaloguj się na swoje konto studenta, aby sprawdzić oceny, płatności za studia, czy komunikaty dziekanatu.

Internetowe forum WSL, to miejsce spotkań studentów. Jeśli rozpoczynasz studia w WSL, to właśnie tutaj znajdziesz nowych kolegów z tej samej grupy :-)