opcje
Wyższa Szkoła Logistyki / Aktualności / Rozeznanie cen rynkowych testu techniczno-funkcjonalnego dwóch gier symulacyjnych
drukuj

Rozeznanie cen rynkowych testu techniczno-funkcjonalnego dwóch gier symulacyjnych

2017-08-23 15:18

Zapraszamy do składania ofert wstępnych dla rozeznania cen rynkowych testu techniczno-funkcjonalnego dwóch gier symulacyjnych wykorzystywanych do wsparcia procesu dydaktycznego w Wyższej Szkole Logistyki

Wyższa Szkoła Logistyki zwraca się z prośbą o odpowiedź na zapytanie zawarte w załącznikach poniżej w ramach rozeznania rynku prowadzonego na potrzeby opracowania wniosku o dofinasowanie* projektu pt. „Zintegrowany Program Wyższej Szkoły Logistyki”. Rozeznanie to pozwoli WSL na opracowanie budżetu projektu oraz zebranie bazy podmiotów, do których na etapie realizacji projektu zostaną skierowane zapytania ofertowe we właściwym trybie konkurencyjności.

*konkurs POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/17 prowadzony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; projekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

ROZEZNANIE RYNKU - testu techniczno-funkcjonalnego dwóch gier symulacyjnych wykorzystywanych do wsparcia procesu dydaktycznego w Wyższej Szkole Logistyki

Rozeznanie rynku - opis zamówienia – test gier - 23.08.2017

Rozeznanie rynku - formularz ofertowy – test gier - 23.08.2017

 

UWAGA: złożenie przez danego Oferenta wyceny w rozeznaniu rynku na opracowanie gier symulacyjnych, upublicznionego dnia 2017-08-08 na stronie http://www.wsl.com.pl/aktualnosci-24/items/rozeznanie-cen-rynkowych-zakupu-dwoch-informatycznych-gier-symulacyjnych wyklucza Oferenta z możliwości złożenia wyceny na test tych gier. Zamawiający wymaga, aby podmiot testujący gry był podmiotem niezależnym od podmiotu opracowującego gry. 

Uprzejmie prosimy o pomoc i odesłanie do dnia 6.09.2017 (środa) na adres mailowy pawel.lewandowski@wsl.com.pl skanu podpisanego formularza ofertowego (nie jest wymagane dostarczenie pocztą tradycyjną oryginału podpisanego formularza). 


 

Wróć

Do góry

e-Indeks to jedyny indeks jaki obowiązuje w WSL. Zaloguj się na swoje konto studenta, aby sprawdzić oceny, płatności za studia, czy komunikaty dziekanatu.

Internetowe forum WSL, to miejsce spotkań studentów. Jeśli rozpoczynasz studia w WSL, to właśnie tutaj znajdziesz nowych kolegów z tej samej grupy :-)