opcje
Wyższa Szkoła Logistyki / Aktualności / Rozmowa z Rektorem WSL
drukuj

Rozmowa z Rektorem WSL

2018-02-07 10:05

Logistyk to zawód, który potrzebny jest praktycznie w każdym przedsiębiorstwie i w każdej instytucji.

Rozmowa z profesorem Andrzejem Korzeniowskim, rektorem Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu.

Logistyka jest jedną z najszybciej i najprężniej rozwijających się branż polskiej gospodarki. Zwłaszcza w Wielkopolsce działa wiele firm logistycznych. To tutaj też otwierają swoje siedziby zagraniczne koncerny. Jaką rolę w rozwijaniu tej branży odgrywa Wyższa Szkoła Logistyki?

Nasz region rzeczywiście jest logistycznym zagłębiem Polski, czemu sprzyja dobrze rozwinięta infrastruktura i położenie geograficzne. Ale również tradycja. Bez cienia przesady można powiedzieć, że współczesna polska logistyka zaczęła się właśnie w Poznaniu. To tutaj w 1967 roku powstał Centralny Ośrodek Gospodarki Magazynowej, przekształcony później w Instytut Logistyki i Magazynowania, który dzisiaj jest naszym najważniejszym i najbliższym partnerem. Jego pracownicy, specjaliści z różnych dziedzin logistyki, są naszymi wykładowcami. W stolicy Wielkopolski tworzone są najważniejsze czasopisma tego środowiska, między innymi miesięcznik „Logistyka” czy angielskojęzyczne „Log Forum”, którego wydawcą jest Wyższa Szkoła Logistyki. W Poznaniu odbywają się też najistotniejsze imprezy tej branży, między innymi Kongres Logistyczny. To w Poznaniu ma swoją siedzibę fundacja Global System 1, zajmująca się zarządzaniem łańcuchem dostaw i zagadnieniami dotyczącymi kodów kreskowych. Mówię o tym, aby podkreślić, że studenci Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu mają dostęp do najlepszych specjalistów, nowoczesnych laboratoriów i najnowszej wiedzy w tej branży. W naszym autorskim programie studiów są przedmioty, które nie są wykładane w  innych uczelniach. W efekcie Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu jest liderem w kształceniu logistycznym, choć ten kierunek prowadzony jest w kilkudziesięciu uczelniach publicznych i niepublicznych.

Jesteście więc prekursorami jeśli chodzi o kształcenie w tym zakresie?

Zawsze staramy się być kilka kroków przed konkurencją. Ale przede wszystkim chcemy wykształcić ludzi, przygotować ich do pracy w jednej z najważniejszych dzisiaj branż globalnej gospodarki. Wykształcić tak, aby po zakończeniu studiów byli dobrze przygotowani do zawodu i mieli na rynku pracy przewagę konkurencyjną.

W jaki sposób chcecie osiągnąć wyznaczone przez siebie cele? Przecież podobne wyzwania stawia przed sobą każda uczelnia.

Nasza filozofia polega na położeniu nacisku na kształcenie praktyczne. Oczywiście, studenci mają wiele zajęć czysto akademickich, nie sposób przecież uczyć jednej z najnowocześniejszych dziedzin gospodarki bez teorii, ale główny nacisk kładziemy na zajęcia praktyczne. Wiele specjalności, w których kształcimy jest objęta patronatami firm. Przykładem może być specjalność o nazwie „Logistyka handlu i dystrybucji”, którego patronem jest Volkswagen Group Polska i sieć handlowa Żabka. Patronat nie ma charakteru honorowego, ma bardzo praktyczny wymiar, bo z tymi firmami konsultujemy programy nauczania, menedżerowie i specjaliści tych firm prowadzą u nas zajęcia ze studentami, zatrudniają naszych studentów na praktykach i stażach. Jesteśmy jedną z pierwszych uczelni w Polsce, która zainicjowała u siebie studia dualne z zakresu logistyki, a w tym roku akademickim rozpoczęliśmy już czwartą edycję tych studiów. W tym systemie kształcenia studenci przez 9 tygodni uczą się u nas, a przez kolejnych 9 tygodni nabierają praktyki w firmach. Koszty tych studiów pokrywa firma, w której student odbywa praktyki. Warto dodać, że na studiach dualnych 50 procent zajęć prowadzona jest w języku angielskim. W efekcie absolwenci Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu są bardzo poszukiwani na rynku pracy. Dość powiedzieć, że z naszych informacji wynika, iż w ubiegłym roku zaledwie kilku naszych absolwentów nie znalazło pracy zaraz po ukończeniu studiów. Dosłownie kilku spośród ponad 800, którzy w minionym roku otrzymali dyplomy ukończenia naszej uczelni. To także efekt dobrej pracy naszego Biura Praktyk i Karier, które ściśle współpracuje z biznesem w obszarze naboru pracowników i aktywnie wspiera studentów w procesie rekrutacyjnym.

Ta współpraca z biznesem odbywa się na wielu obszarach. Na uczelni funkcjonuje Rada Pracodawców.

To ważna instytucja, która obecnie grupuje dwadzieścia wielkich firm logistycznych. Członkowie Rady mają duży wpływ na określenie strategicznych celów systemu kształcenia naszych studentów, na nasze programy nauczania. Rada spotyka się regularnie i na tych spotkaniach dyskutujemy w jakim kierunku ma się dalej rozwijać uczelnia, jakie zmiany zachodzą w logistyce, jakie trendy będą w tej branży w najbliższych latach najważniejsze. Drugim istotnym ciałem jest zrzeszający ponad 50 instytucji, w tym instytutów naukowych i firm z różnych branż, Klub Partnera.

Studenci już w trakcie studiów mogą zdobywać u Państwa także międzynarodowe certyfikaty, potwierdzające ich umiejętności.

Tak, to jeszcze jeden element świadczący o przewadze konkurencyjnej naszej uczelni. Nasi studenci mogą zdobyć kilka certyfikatów, między innymi bardzo ceniony w tej branży certyfikat Europejskiego Stowarzyszenia Logistyki (ELA). Na specjalności „Transport i spedycja” można z kolei zdobyć certyfikat kompetencji zawodowych dla przewoźnika drogowego rzeczy i osób, które wystawiane są przez Instytut Transportu Samochodowego. Możliwości w tym obszarze jest więcej, wśród nich certyfikaty GS1 Barcode Certicate, European Computer Driving Licence, czy certyfikat wydawany przez Ośrodek Certyfikacji Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. Wiele z certyfikatów, których zdobycie umożliwiamy naszym studentom ma charakter międzynarodowy, co jest dodatkowym bodźcem do podnoszenia swoich kompetencji zawodowych. Kładziemy duży nacisk na naukę języka angielskiego oraz niemieckiego, bo są to dwa najważniejsze języki w europejskiej logistyce. A z drugiej strony, te certyfikaty ułatwiają naszym absolwentom karierę w międzynarodowych korporacjach.

Mówi Pan Profesor, że Waszą siłą jest znakomicie zorganizowany system praktyk i staży. Na czym on polega? Co go wyróżnia spośród innych?

Nasi studenci muszą odbyć podczas studiów przynajmniej 480 godzin praktyk. Wprowadziliśmy również elastyczną formę praktyk, co pozwala studentom na praktykowanie w różnych przedsiębiorstwach. Dzięki temu mogą lepiej poznać firmy z różnych branż logistycznych lub pozostać wiernym jednemu gospodarzowi praktyk. W ten sposób, podczas całego toku studiów, nasi studenci mogą poznać i lepiej przygotować się do przyszłego zawodu. To pozwala im podejmować dojrzalsze decyzje dotyczące przyszłej kariery zawodowej. Wielu absolwentów w ankietach wypełnianych pod koniec studiów wskazuje, że nasza uczelnia pomogła im albo ustabilizować swoją sytuację zawodową, albo ją zmienić. W ciągu roku do dyspozycji studentów jest kilkaset ofert praktyk i staży, więc młodzi ludzie mają w czym wybierać.

Ilu studentów może korzystać z takiej ścieżki kształcenia?

Wszyscy. Od 2004 roku mury Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu opuściło ponad 14 tysięcy logistyków.

Logistyka to przyszłość?

Wielka. Rozwój świata jest dzisiaj, i będzie w przyszłości, napędzany przez globalizację, a globalizacja nie może istnieć bez logistyki. Logistyk to zawód, który potrzebny jest praktycznie w każdym przedsiębiorstwie i w każdej instytucji. Nawet w operze. Gdy teatr wystawia swój spektakl w innym mieście lub kraju, to organizacją takiego wyjazdu zająć się powinien nie kto inny, jak właśnie logistyk. Złe zarządzanie logistyką każdej instytucji, od komercyjnego przedsiębiorstwa po stowarzyszenie powoduje, że taka instytucja źle działa i nie jest w stanie zaspokajać potrzeb swoich interesariuszy.

Czy Wasi absolwenci decydują się tylko na prace w dużych koncernach, czy zakładają także własne firmy?

Obie te opcje są bardzo popularne. Wielu naszych absolwentów wraca też do rodzinnych firm logistycznych i często są pierwszymi odpowiednio wykształconymi i przygotowanymi logistykami w firmie. Nasi absolwenci często zostają sukcesorami tych firm i z sukcesami kontynuują rodzinny biznes. Znamy wiele takich przypadków, bo utrzymujemy z naszymi absolwentami kontakt, wiele należących do nich firm współpracuje z naszą uczelnią.

Współpracujecie też ze szkołami ponadgimnazjalnymi?

Nie waham się powiedzieć, że to co robimy dla szkół ponadgimnazjalnych, to ewenement. To u nas powstała koncepcja Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej, którą w tym roku organizujemy po raz dziesiąty. Olimpiada odbywa się pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, a jej uczestnikami są uczniowie szkół średnich. Nie tylko szkół lub klas o profilu logistycznym, bo w ostatnich dwóch latach obserwujemy coraz większe zainteresowanie udziałem w olimpiadzie uczniów Liceów Ogólnokształcących. To jeszcze jeden sygnał, że młodzi ludzie coraz bardziej racjonalnie patrzą na swoją przyszłość i twardo oceniają rynek pracy. W tym roku, w jubileuszowej, dziesiątej Olimpiadzie, wzięło udział blisko 9 tysięcy uczniów z ponad 300 szkół z całej Polski. Jesteśmy po drugim etapie, w marcu odbędzie się finał. Ale to nie wszystko. Od wielu lat dla uczniów szkół średnich, ale także dla naszych studentów, organizujemy LogMeetingi, czyli specjalne spotkania z atrakcyjnymi gośćmi związanymi z tą branżą. Co roku odwiedzają nas też uczniowie około trzydziestu szkół średnich, których interesuje logistyka, widzą w niej swoją przyszłość. Spędzają tu cały dzień, uczestnicząc w warsztatach, wykładach, zajęciach w specjalistycznych laboratoriach i wycieczkach do największych firm logistycznych w naszym regionie. Co roku organizujemy też Forum Nauczycielskie dla nauczycieli przedmiotów logistycznych z całego kraju, ze specjalnymi wykładami o nowych trendach w logistyce. Dla nauczycieli przygotowaliśmy też znakomite narzędzie do nauczania, „Wirtualne Laboratoria”, które zwyciężyło w konkursie zorganizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej „Szkoła się opłaca”. Dzisiaj z „Wirtualnych laboratoriów” korzysta kilkadziesiąt szkół w całej Polsce.

Rozmawiał Piotr Gajdziński

Wywiad z profesorem Andrzejem Korzeniowskim ukazał się w styczniowym numerze "Strefy biznesu".

 

Wróć

Do góry

e-Indeks to jedyny indeks jaki obowiązuje w WSL. Zaloguj się na swoje konto studenta, aby sprawdzić oceny, płatności za studia, czy komunikaty dziekanatu.

Internetowe forum WSL, to miejsce spotkań studentów. Jeśli rozpoczynasz studia w WSL, to właśnie tutaj znajdziesz nowych kolegów z tej samej grupy :-)