opcje
Wyższa Szkoła Logistyki / Aktualności / Wyróżnienie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
drukuj

Wyróżnienie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

2018-06-22 16:25

Ministerstwo uhonorowało wysoki poziom merytoryczny projektu Zintegrowany Program Uczelni WSL, który otrzymał 91,5 punktu w konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na Kompleksowe Programy Szkół Wyższych, w ramach Działania 3.5.

Władze WSL odebrały z rąk przedstawiciela Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pana Rafała Leszczyńskiego doradcy Ministra, honorowy czek dofinasowania w ramach projektu Zintegrowane Programy Uczelni. Ministerstwo uhonorowało w ten sposób wysoki poziom merytoryczny złożonego przez zespół WSL projektu, który otrzymał 91,5 w konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na Kompleksowe Programy Szkół Wyższych, w ramach Działania 3.5.

Z ramienia WSL w tym szczególnym spotkaniu brali udział Rektor WSL prof. Andrzej Korzeniowski, Kanclerz WSL  prof. Henryk Sobolewski, Kier. Działu Marketingu dr Maria Korzeniowska-Marciniak oraz Mateusz Michalski – Dział Funduszy Europejskich.

Doradca Ministra Rafał Leszczyński złożył w imieniu Ministra gratulacji z uzyskania dotacji w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/17 na Zintegrowane Programy Uczelni w ramach Ścieżki I organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektu Zintegrowany Program Wyższej Szkoły Logistyki.

Na spotkaniu mówiono także inne inicjatywy oraz projekty realizowane przez Uczelnię. Obecnie WSL realizuje projekty unijne:

  • POWR.03.05.00-00-Z089/17 - Zintegrowany Program Wyższej Szkoły Logistyki.
  • POWR.03.04.00-00-D118/16 - Podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej Wyższej Szkoły Logistyki.
  • POWR.03.01.00-00-K375/15 - PRAKTYCY DO TABLICY – wdrożenie w ramach programu Akademii Kompetencji Rady Pracodawców Wyższej Szkoły Logistyki, do macierzy efektów kształcenia na kierunku Logistyka grupy kompetencji ułatwiających absolwentom realizację rutynowych zadań zawodowych w branży Transport-Spedycja-Logistyka i tym samym ułatwiającym im wejście na rynek pracy.
  • Szczególnie dużo czasu poświęcono projektowi POWR.03.01.00-00-C039/16 - EKO-LOG: niekonwencjonalny moduł zajęć dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych rozwijający ich kompetencje oraz rozbudzający ich ciekawość, kreatywność i chęć pogłębiania wiedzy w obszarze świadomego i proekologicznego udziału w złożonych procesach logistycznego łańcucha gospodarki odpadami. Projekt realizowany jest w  partnerstwie ze Związkiem Międzygminnym Gospodarki Odpadami Aglomeracji Poznańskiej, co pozwala poza wiedzą teoretyczną przekazać  również ważne aspekty praktyczne całego procesu gospodarki odpadami komunalnymi.
  • POWR.03.01.00-00-B014/17 - ABK 2.0 tj. podniesienie jakości usług akademickiego biura karier Wyższej Szkoły Logistyki.
  • RPWP.08.03.01-30-0052/16 - LOGISTYKA STAWIA NA TECHNIKA – podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów zawodu technik logistyk poprawiające ich zdolność do zdobycia zatrudnienia. 

Rozmawiano także o projekcie Wirtualne Laboratoria, czyli innowacyjnej metodzie kształcenia na przedmiotach zawodowych, która pozwala uatrakcyjnić przekaz i zwiększyć efektywność nauki, dzięki wykorzystaniu praktycznych rozwiązań, na co dzień stosowanych w firmach. Wszechstronna analiza potrzeb rynku pracy i dotychczasowych metod kształcenia na kierunku technik logistyk i technik spedytor, pozwoliły na opracowanie wstępnych założeń Wirtualnych Laboratoriów, które zostały następnie zweryfikowane w praktyce w szkołach testujących. Dzięki temu w 2012 roku powstała uniwersalna, powszechnie dostępna metoda gotowa do wykorzystania w ramach innych przedmiotów, w zależności od bieżących potrzeb szkół ponadgimnazjalnych. Od kilku już lat projekt z powodzeniem kontynuowany jest już bez dotacji i aktualnie w 2018 r uczestniczy w nim blisko 100 szkół z całej Polski, które korzystają z WLki.

Projekt ten został już doceniony przez MEN  w roku 2014. http://wsl.com.pl/aktualnosci-24/items/wirtualne-laboratoria-i-miejsce-w-konkursie-men

W trakcie spotkania Rektor WSL podkreślił także znacznie współpracy z firmami  i oraz Instytutem Logistyki i Magazynowania. Przedstawione zostało funkcjonowanie Rady Pracodawców WSL i zaangażowanie firm w proces kształcenia WSL (więcej o Radzie Pracodawców na stronie)

Dr Maria Korzeniowska-Marciniak omówiła także znaczenie, dla poziomu kształcenia logistycznego w Polsce, szerokiej współpracy WSL ze szkołami średnimi. Współpraca ta obejmuje m.in. organizację Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej, w której bierze już udział prawie 9 tys. uczniów z całego kraju, coroczną konferencję - platformę wymiany wiedzy z nauczycielami – Forum Nauczycielskie, cotygodniowe wycieczki szkół odwiedzające WSL, warsztaty dla szkół, oraz szkoły patronackie.

Przedstawiciel Ministra był zaskoczony szerokim wachlarzem działań edukacyjnych uczelni oraz jakością prowadzonych programów.

 

Wróć

Do góry

e-Indeks to jedyny indeks jaki obowiązuje w WSL. Zaloguj się na swoje konto studenta, aby sprawdzić oceny, płatności za studia, czy komunikaty dziekanatu.

Internetowe forum WSL, to miejsce spotkań studentów. Jeśli rozpoczynasz studia w WSL, to właśnie tutaj znajdziesz nowych kolegów z tej samej grupy :-)