opcje
Wyższa Szkoła Logistyki / Aktualności / Zapytanie na przeprowadzenie szkolenia nauczycieli akademickich – DYDAKTYKA MULIMEDIALNA
drukuj

Zapytanie na przeprowadzenie szkolenia nauczycieli akademickich – DYDAKTYKA MULIMEDIALNA

2018-09-10 19:20

Podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej Wyższej Szkoły Logistyki

tl_files/aktualnosci2018/09/logo-UE-KADRY.png

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na przeprowadzenia szkolenia dla nauczycieli akademickich Wyższej Szkoły Logistyki na potrzeby realizacji projektu "Podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej Wyższej Szkoły Logistyki" zgodnie z poniższym opisem.

W związku z realizacją projektu o numerze POWR.03.04.00-00-D118/16 pt. Podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej Wyższej Szkoły Logistyki, współfinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (umowa o dofinansowanie projektu nr: numerze POWR.03.04.00-00-D118/16-00 z dnia 06.06.2017r.), zapraszam Państwa do złożenia oferty na przeprowadzenia szkolenia dla nauczycieli akademickich Wyższej Szkoły Logistyki na potrzeby realizacji projektu zgodnie z poniższym opisem

Specyfikacja szkolenia znajduje się w załączniku zawierającym szczegółowe informacje dotyczące minimalnych wymagań wobec szkolenia oraz tabelę ofertową – pliki można pobrać.

lp.

NAZWA

SZKOLENIA

LICZBA GODZIN

SZKOLENIA

LICZBA GRUP

SZKOLENIOWYCH

ŁĄCZNA LICZBA

GODZIN SZKOLENIA

TERMINY

PROWADZENIA ZAJĘĆ

5

DYDAKTYKA MULTIMEDIALNA

30

2 gr. po ok. 12/13 os. (łącznie 25 os.)

60

05.10.2018

12.10.2018

19.10.2018

26.10.2018

09.11.2018

16.11.2018

 

 

Ofertę prosimy dostarczyć wyłącznie drogą mailową na adres magdalena.betanska@wsl.com.pl do dnia 18.09.2018r. (wtorek).

Oferta musi mieć formę tabeli zawartej w pliku Word, którą odpowiednimi danymi wypełnia Oferent. Oferentem może być firma szkoleniowa (podmiot gospodarczy) lub niezależny trener (osoba fizyczna), którzy spełniają minimalne wymagania dotyczące doświadczenia w realizacji poszczególnych tematów szkoleń (szczegóły dot. doświadczenia w załącznikach).

Załączniki:

 

Wróć

Do góry

e-Indeks to jedyny indeks jaki obowiązuje w WSL. Zaloguj się na swoje konto studenta, aby sprawdzić oceny, płatności za studia, czy komunikaty dziekanatu.

Internetowe forum WSL, to miejsce spotkań studentów. Jeśli rozpoczynasz studia w WSL, to właśnie tutaj znajdziesz nowych kolegów z tej samej grupy :-)