opcje
Wyższa Szkoła Logistyki / Aktualności / Zarządzenie nr 4 Rektora Wyższej Szkoły Logistyki w sprawie zmian w organizacji procesu kształcenia w WSL
drukuj

Zarządzenie nr 4 Rektora Wyższej Szkoły Logistyki w sprawie zmian w organizacji procesu kształcenia w WSL

2020-03-24 13:31

W związku z obowiązującym w Polsce stanem zagrożenia epidemiologicznego, profesor dr hab. Andrzej Korzeniowski, rektor Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu, wprowadził nowe zasady nauki na naszej Uczelni.

Od dzisiaj, zajęcia dydaktyczne na studiach pierwszego i drugiego stopnia – w trybie stacjonarnym, dualnym i niestacjonarnym – będą prowadzone wyłącznie na odległość.

Do 6 kwietnia br. nauczyciele akademiccy zostali zobowiązani do przedstawienia swoim studentom sposobu zaliczania zajęć realizowanych w ramach kształcenia na odległość. Jednocześnie, prowadzącym zajęcia umożliwiono zmianę literatury podstawowej i obowiązkowej wykorzystywanej w procesie nauki. Wykładowcy są zobowiązani do niezwłocznego poinformowania o tym swoich studentów.

 

Pobierz treść zarządzenia

PDF PDF (981.0 kB)

 

Wróć

Do góry

e-Indeks to jedyny indeks jaki obowiązuje w WSL. Zaloguj się na swoje konto studenta, aby sprawdzić oceny, płatności za studia, czy komunikaty dziekanatu.

Internetowe forum WSL, to miejsce spotkań studentów. Jeśli rozpoczynasz studia w WSL, to właśnie tutaj znajdziesz nowych kolegów z tej samej grupy :-)