opcje
Wyższa Szkoła Logistyki / Aktualności / Znajdź innowatorów!
drukuj

Znajdź innowatorów!

2020-07-20 10:12

Wyższa Szkoła Logistyki zakończyła realizację projektu Let’s Learn Innovative Logistics (LLIL). Przez ostatnie dwa i pół roku współpracowaliśmy z PWN AI Sp. z o.o. (Polska), CIS - Scuola per la Gestione D'Impresa (Włochy) oraz z FH JOANNEUM (Austria) nad opracowaniem innowacyjnego rozwiązania mającego na celu poprawienie innowacyjności pracowników logistyki.

W ramach projektu opracowano:

  • test określający, czy dana osoba posiada większe predyspozycje do bycia twórcą rozwiązań innowacyjnych, czy do wdrażania i wykorzystywania takich rozwiązań,
  • test identyfikujący luki kompetencji uczestników w kontekście predyspozycji jakie zostały określone w wyniku poprzedniego testu oraz zestawu referencyjnego kompetencji określonych dla twórcy innowacji oraz osób je wdrażających i wykorzystujących na co dzień w logistyce,
  • cztery kursy e-learningowe ukierunkowane na zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie: projektowania innowacji, wdrażania innowacji, absorpcji innowacji, innowacyjnej logistyki,
  • scenariusze assessment center i narzędzia oceny ukierunkowane na identyfikację predyspozycji ich uczestników do bycia twórcą rozwiązań innowacyjnych oraz wdrażania i wykorzystywania takich rozwiązań.

Wszystkie wymienione wyżej produkty projektu dostępne są na platformie https://llil.eu.

Projekt finansowany był z programu ERASMUS+. Dostęp do wszystkich jego produktów jest bezpłatny. Opracowane rozwiązania można wykorzystać zarówno kompleksowo (przejście przez całą ściekę nauczania od identyfikacji preferencji aż po zdobycie kompletu efektów kształcenia dla określonego profilu – twórcy innowacji lub osoby wykorzystującej rozwiązania innowacyjne), jak i pojedynczo tylko wybrane produkty.

 

Wróć

Do góry

e-Indeks to jedyny indeks jaki obowiązuje w WSL. Zaloguj się na swoje konto studenta, aby sprawdzić oceny, płatności za studia, czy komunikaty dziekanatu.

Internetowe forum WSL, to miejsce spotkań studentów. Jeśli rozpoczynasz studia w WSL, to właśnie tutaj znajdziesz nowych kolegów z tej samej grupy :-)