opcje
Strona główna / Forum Nauczycielskie / II Forum Nauczycielskie
drukuj

II Forum Nauczycielskie

29 lutego 2008 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu przy ul. E. Estkowskiego 6, odbyło się drugie forum dla nauczycieli poświęcone rozwiązywaniu problemów towarzyszących kształceniu w zawodach: „Technik spedytor” i Technik Logistyki”.

Ożywiona dyskusja towarzyszyła spotkaniu nauczycieli z panią Zofią Hryhorowicz Dyrektorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu i panią Małgorzatą Mackiewicz, Kierownik Wydziału Egzaminów zawodowych. Poraz pierwszy w tym roku odbyły się warsztaty robocze, podczas których to nauczyciele mieli okazje do swobodnej dyskusji. Tematyka warsztatów była następująca:

  • Warsztat I: Przygotowanie propozycji zmian w programach nauczania w zawodach technik spedytor i technik logistyk.
  • Warsztat II: Przygotowanie założeń organizacyjno-merytorycznych Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej.
  • Warsztat III: Opracowanie podręczników i zbiorów zadań dla szkół średnich i policealny.

W trakcie trwania warsztatów rozgorzała gorąca dyskusja, czego owocem  jest szereg  pomysłów oraz projektów zmian, jakie powinny nastąpić zdaniem wszystkich uczestników forum. Czytaj więcej...

Program II Forum Nauczycielskiego Pobierz

Do góry

Jesteś nauczycielem szkoły ponadgimnazjalnej i poszukujesz materiałów do przedmiotów logistycznych? Zaloguj się!

WSL zaprasza szkoły ponadgimnazjalne do udziału w wycieczkach studyjnych, które pozwolą nie tylko zasmakować studenckiego życia, ale także zapoznać się z logistyką w praktyce.