opcje
Strona główna / Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna
drukuj

Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna

Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna

Szanowni Państwo,

nasze pozytywne, wieloletnie relacje pozwalają nam współuczestniczyć w kształceniu młodych logistyków i rozbudzaniu w młodzieży zainteresowań tą dynamicznie rozwijającą się dziedziną wiedzy. Od pewnego czasu przyszło nam jednak dążyć do tego celu w specyficznych warunkach pandemii, która nakłada na nas wiele ograniczeń.

Uprzejmie informujemy, że epidemia koronawirusa oraz związane z tym obostrzenia zmuszają nas do odwołania tegorocznej edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej. Jest nam bardzo przykro z tego powodu, ale uznaliśmy, że najmniejsze nawet narażanie uczniów i nauczycieli na zarażenie COViD-19 byłoby, z naszej strony, działaniem nieodpowiedzialnym. Mamy nadzieję, że ta decyzja spotka się z Państwa zrozumieniem, a organizacje Olimpiady w kolejnym roku szkolnym będzie możliwa, do czego już teraz się przygotowujemy.

W tym semestrze szkolnym nie będą się też odbywały tradycyjnie organizowane przez naszą Uczelnię wycieczki dydaktyczne. Powodem ich zawieszenia jest oczywiście sytuacja epidemiologiczna. Mamy nadzieję, że w drugim semestrze szkolnym organizacja wycieczek będzie już możliwa, o czym w stosownym czasie poinformujemy.

Jednocześnie chcemy Państwa zapewnić, że przygotowujemy się do organizacji Forum Nauczycielskiego, które planowane jest na przełom lutego i marca. Na razie otwartym pozostaje pytanie, czy Forum odbędzie w tradycyjnej formie, czy też sytuacja zmusi nas do przeprowadzenia tego wydarzenia w formule online. Decyzja w tej sprawie zapadnie w terminie późniejszym i będzie oczywiście zależna od sytuacji.

Tymczasem już dzisiaj zapraszamy na najbliższy Logmeeting, który odbędzie się online 4 listopada br. Wykład pod tytułem „Logistyka polskiego teatru wojny” wygłosi dr Jacek Bartosiak ze Strategy&Future.

Przeczytaj informacje o wydarzeniu

 

Serdecznie zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej oraz mediów społecznościowych, gdzie będziemy informować o kolejnych inicjatywach dla nauczycieli i uczniów szkół średnich, nad którymi aktualnie pracujemy.

Będziemy wdzięczni za przekazanie niniejszych informacji swoim podopiecznym.

Z poważaniem
Jakub N. Gajdziński
Koordynator Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej

 

Weź udział w Olimpiadzie w nowy sposób. Wyślij propozycję pytania na OOL

Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna skierowana jest do uczniów szkół średnich i policealnych uczących się zawodów: technik spedytor i technik logistyk. Ma na celu:

  • rozbudzić wśród młodych ludzi zainteresowanie tematyką logistyczną, 
  • pomoc w ocenie programu nauczania w szkołach średnich i policealnych.

Olimpiada została na stałe umieszczona przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w wykazie turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej, których laureaci i finaliści są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Do góry

Jesteś nauczycielem szkoły ponadgimnazjalnej i poszukujesz materiałów do przedmiotów logistycznych? Zaloguj się!

WSL zaprasza szkoły ponadgimnazjalne do udziału w wycieczkach studyjnych, które pozwolą nie tylko zasmakować studenckiego życia, ale także zapoznać się z logistyką w praktyce.