opcje
Wyższa Szkoła Logistyki / Dla studenta / Praktyki i kariera
drukuj

Biuro Praktyk i Karier Zawodowych

Biuro Praktyk i Karier Zawodowych Wyższej Szkoły Logistyki pośredniczy między studentami WSL a rynkiem pracy, ułatwiając studentom uczelni rozpoczęcie kariery zawodowej::

 • organizuje kontakt z pracodawcami;
 • dostarcza informacji o rynku pracy;
 • udostępnia oferty pracy;
 • przygotowuje studentów i absolwentów WSL do wejścia na rynek pracy poprzez doradztwo zawodowe oraz organizację warsztatów i szkoleń;
 • prowadzi bazę danych studentów szukających pracy;
 • współpracuje z firmami, które organizują staże i praktyki dla studentów WSL.

 

DLA STUDENTA WSL

Wyższa Szkoła Logistyki kształci praktycznie, dbając o najwyższy poziom kompetencji i umiejętności absolwentów, dostosowuje programy studiów do wymagań współczesnego rynku pracy. Istotnym elementem kształcenia praktycznego jest program praktyk i staży, które przygotowują studentów do wykonywania zawodu logistyka. Uczelnia aktywnie współpracuje z instytucjami i przedsiębiorstwami, umożliwiając studentom poznanie różnych stanowisk pracy oraz zdobycie praktycznej wiedzy.

Praktyki zawodowe

Regulacje prawne dotyczące praktyk zawodowych WSL

 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2005 Nr 164, poz.1365 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668),
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 09.10.2014 roku w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. 2014. poz. 1370),
 • Statut Wyższej Szkoły Logistyki,
 • Regulamin studiów WSL,
 • Regulaminy praktyk zawodowych (dostępne na platformie WSL-ONLINE)
 • Sylabusy modułu praktyk (dostępne na platformie WSL-ONLINE)

Czas trwania praktyk

Zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym praktyki realizowane są w łącznym wymiarze:

 • Studia I stopnia (licencjat) kierunek logistyka oraz zarządzanie: 
  • Studenci zrekrutowani przez rokiem akademickim 2018/2019 - 12 tygodni (480h)
  • Studenci zrekrutowani w roku akademickim 2018/2019 i kolejnych – 24 tygodnie (960h)
  • rozliczenie w VI semestrze,
 • Studia I stopnia inżynierskie: 
  • Studenci zrekrutowani przez rokiem akademickim 2018/2019 - 12 tygodni (480h)
  • Studenci zrekrutowani w roku akademickim 2018/2019 i kolejnych – 24 tygodnie (960h)
  • rozliczenie w VII semestrze,
 • Studia I stopnia International Logistics - dualne (2160 h, czyli 54 tygodnie) – rozliczenie w VI semestrze,
 • Studia I stopnia inżynierskie - Supply Chain Engineering – dualne (2520 h, czyli 63 tygodnie) – rozliczenie w VII semestrze
 • Studia II stopnia kierunek logistyka: 12 tygodni (480h) – 2 niezależne rozliczenia po 6 tygodni – w I lub II (zależnie od naboru, zgodnie z informacją w indeksie) oraz w III semestrze.
 • Studia II stopnia magisterskie - Supply Chain Project Management – dualne (1080 h, czyli 27 tygodni)

Moduł praktyk traktowany jest jak każdy przedmiot - zaliczenie w indeksie należy uzyskać do końca trwania sesji (ew. sesji poprawkowej).

Obowiązuje elastyczna organizacja praktyk, tzn. poza ograniczeniami wskazanymi w Regulaminie praktyk zawodowych, student może dowolnie dzielić czas praktyk i odbywać je w różnych przedsiębiorstwach w całym toku studiów.

160 godzin praktyk zawodowych należy zrealizować w semestrach, w których odbywa się seminarium dyplomowe lub magisterskie.

Dokumenty niezbędne do rozliczenia praktyk

Doradztwo zawodowe

Dyżur doradcy zawodowego – psychologa odbywa się codziennie w godzinach otwarcia biura. W celu zapewnienia warunków poufności, rozmowy doradcze odbywają się w osobnym pomieszczeniu – wymagana rezerwacja terminu. W ramach doradztwa zawodowego jest możliwość m.in. zbadania swoich predyspozycji zawodowych (np. osobowość, zdolności, przedsiębiorczość), skonsultowania dokumentów aplikacyjnych, a także omówienia swoich planów zawodowych.

Dyżur doradcy zawodowego w ramach projektu „ABK 2.0” od poniedziałku do piątku i w wybrane soboty (komunikaty na platformie) w godzinach 8.00 – 15.00. Wymagane zapisy telefoniczne lub mailowe abk@wsl.com.pl

 

DLA PRACODAWCY

Biuro Praktyk i Karier Zawodowych WSL jest pośrednikiem między studentami a rynkiem pracy.

Na wewnętrznej platformie internetowej WSL publikowane są nadesłane przez pracodawców oferty praktyk, staży oraz pracy. Przedsiębiorstwa i instytucje zainteresowane publikacją ogłoszenia zapraszamy do mailowego przesyłania ofert w formacie pdf.

Preferowane są propozycje związane z ofertą edukacyjną WSL – stanowiska w przedsiębiorstwach branży TSL lub stanowiska logistyczne w innych podmiotach gospodarczych oraz oferty związane z BHP czy sprzedażą.

Partnerzy WSL mogą liczyć także na wsparcie w zakresie doradztwa personalnego.

 

KONTAKT BPiKZ

dr Mateusz Wiliński
Dyrektor Biura Praktyk i Karier Zawodowych
(współpraca z przedsiębiorstwami)
pokój 12

tel. 61 850 47 67
mateusz.wilinski@wsl.com.pl

Agata Urbaniak
Specjalista ds. praktyk
(weryfikacja dokumentów rozliczeniowych praktyk, administracja ogłoszeniami)
tel. 61 850 47 67
e-mail: agata.urbaniak@wsl.com.pl

Jadwiga Fijałkowska
Specjalista – doradca zawodowy, psycholog, koordynator praktyk
tel. 61 850 47 67
e-mail jadwiga.fijalkowska@wsl.com.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek od 8.00-15.00
soboty - zgodnie z bieżącymi komunikatami
pokój nr 12

Do góry

e-Indeks to jedyny indeks jaki obowiązuje w WSL. Zaloguj się na swoje konto studenta, aby sprawdzić oceny, płatności za studia, czy komunikaty dziekanatu.

Internetowe forum WSL, to miejsce spotkań studentów. Jeśli rozpoczynasz studia w WSL, to właśnie tutaj znajdziesz nowych kolegów z tej samej grupy :-)