opcje
Wyższa Szkoła Logistyki / Oferta / Studia dualne / Studia dualne inżynierskie
drukuj

Studia Dualne Inżynierskie – Supply Chain Engineering

Studia dualne pierwszego stopnia - inżynierskie to bezpłatne, elitarne studia. Dzięki tym studiom zdobywasz:

 •  Tytuł inżyniera
 •  Unikalną wiedzę
 •  Doświadczenie 

Uwaga: studia są bezpłatne.

Co więcej – podczas studiów otrzymujesz wynagrodzenie z przedsiębiorstwa, w którym odbywasz staż!

Inżynierskie studia dualne pierwszego stopnia na kierunku logistyka to innowacyjny system studiowania, zakładający równoczesne zdobywanie wiedzy akademickiej i doświadczenia praktycznego.

Program studiów obejmuje bogaty zakres wiedzy teoretycznej zdobywanej podczas wykładów, ćwiczeń i laboratoriów/warsztatów w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu, przeplatających się z okresami pracy na różnych stanowiskach w przedsiębiorstwie, z którym jako student podpiszesz umowę stażową.

Studia dualne Supply Chain Engineering są bezpłatne, bo nauka jest finansowana z środków Unii Europejskiej. Co więcej, podczas studiów, dzięki pracy w przedsiębiorstwie, regularnie zarabiasz!

Szukasz informacji o studiach dualnych I stopnia licencjackich - KLIKNIJ w ten link.

Studia dualne Supply Chain Engineering są studiami bezpłatnymi, ponieważ są realizowane w ramach Projektu "STUDIA DUALNE INŻYNIERIA ŁAŃCUCHA DOSTAW”, nr POWR.03.01.00-00-DU23/18 współfinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

 

PO STUDIACH DUALNYCH W TWOIM CV JEST I WYŻSZE WYKSZTAŁCENIE TECHNICZNE I PONAD 3-LETNIE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE!

Korzyści, które procentują!

 • podczas trwających siedem semestrów studiów dualnych odbywasz staż w jednej z czołowych firm logistycznych zdobywając unikatową wiedzę i doświadczenie,
 • otrzymujesz wynagrodzenie stażowe,
 • zdobyte podczas stażu doświadczenie zwiększa Twoje szanse na zatrudnienie w wymarzonej firmie,
 • w ramach studiów bierzesz udział w intensywnym kursie fachowego języka angielskiego ,
 • Połowa Twoich zajęć odbywa się w języku angielskim,
 • Twoje wykłady i ćwiczenia prowadzą m.in. dysponujący dużym doświadczeniem i wiedzą specjaliści z firm partnerskich WSL.

Organizacja studiów i staży

Inżynierskie studia dualne Supply Chain Engineering trwają 7 semestrów. Po ich ukończeniu otrzymasz dyplom inżyniera i będziesz mógł kontynuować naukę na studiach magisterskich.

Na każdy semestr składają się naprzemiennie dziewięciotygodniowe okresy nauki w siedzibie WSL oraz, również trwające dziewięć tygodni, okresy pracy w charakterze stażysty w partnerskim przedsiębiorstwie. Zajęcia w WSL będą prowadzone od poniedziałku do czwartku.

TYLKO W WSL: w każdym semestrze około 9 tygodni na uczelni / około 9 tygodni w firmie!

 • Zasady dotyczące studiów i stażu (czas pracy, wynagrodzenie, urlop, lokalizacja, szczegółowy program stażu itp.) regulują umowy między stażystą, WSL i firmami partnerskimi.
 • Na cały okres studiów wiążesz się z jedną firmą i to z nią uzgadniasz Twój zakres obowiązków, zasady i warunki odbywania stażu, tym samym wyznaczając Twoją ścieżkę kariery.


Rekrutacja

Liczba miejsc na studiach dualnych jest ograniczona i zależy od liczby staży zgłoszonych przez partnerów danej edycji studiów.

TERMINY POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW REKRUTACJI NA STUDIA DUALNE SUPPLY CHAIN ENGINEERING:

PROCES REKRUTACJI:

 • ETAP 1. Wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego oraz testu językowego + załączenie CV
  Termin: czerwiec
  Informacja o kwalifikacji do 2 etapu - czerwiec
 • ETAP 2. Wstępne rozmowy weryfikujące dokumenty, rozmowy z przedstawicielami Uczelni i test językowy
  Termin: 04 - 05 lipca
 • Przesłanie do Biura Rekrutacji skanu świadectwa maturalnego – lipiec
 • ETAP 3. Rozmowy kandydatów z przedstawicielami firm partnerskich w WSL.
  Termin: 10-11 lipca.
  Lipiec - wyniki rekrutacji.
 • ETAP 4. Podpisanie umów z WSL i z firmami partnerskimi.

PIERWSZY ETAP REKRUTACJI NA KOLEJNĄ EDYCJĘ STUDIÓW DUALNYCH TRWA DO 30 CZERWCA 2018 ROKU.

REKRUTACJA NA KOLEJNĄ EDYCJĘ STUDIÓW DUALNYCH TRWA DO 17 CZERWCA 2016 ROKU.

Kontakt z Biurem Rekrutacji

rekrutacja@wsl.com.pl
tel. 61 850 47 76
fax 61 850 47 72

ul. E. Estkowskiego 6
(wejście B od ul. Szyperskiej), pokój 7, parter

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek: 9.00 - 16.00
sobota: 8.00 - 14.00

Do góry

e-Indeks to jedyny indeks jaki obowiązuje w WSL. Zaloguj się na swoje konto studenta, aby sprawdzić oceny, płatności za studia, czy komunikaty dziekanatu.

Internetowe forum WSL, to miejsce spotkań studentów. Jeśli rozpoczynasz studia w WSL, to właśnie tutaj znajdziesz nowych kolegów z tej samej grupy :-)