opcje
Wyższa Szkoła Logistyki / Wydarzenia / Dzien studenta dualnego
drukuj

Dzien studenta dualnego

Zapraszamy studentów dualnych do poznania swojej uczelni.

22 września 2017, godz. 10:00-15:00, sala 18

Cześć informacyjna, godz. 10.00 – 11:00

Powitanie
1) Wprowadzenie Pana Kanclerza dr inż. Ireneusza Fechnera

Informacje na temat uczelni, rozwoju branży logistycznej, elitarnego charakteru kierunku ze względu na tryb studiów oraz szans, jakie stoją przed studentami studiów dualnych w procesie kształcenia i na rynku pracy, dzięki współpracy z firmami logistycznymi już w czasie trwania studiów.

2) Informacja Koordynatora studiów dualnych dr Wojciech Machowiaka na temat współpracy z przedsiębiorstwami logistycznymi w zakresie płatnych staży. Odpowiedzi na pytania studentów.

3) Kierownik Dziekanatu mgr Katarzyna Rewers informacja o tym, z jakimi sprawami zgłaszać się do Dziekanatu oraz jak korzystać z platformy WSL online. Omówienie harmonogramu roku akademickiego, najważniejsze miejsca na „mapie” uczelni, przedstawienie władz uczelni i zadań, jakie pełnią poszczególne jednostki i działy WSL, z którymi będą mieli styczność studenci.

4) Dział Marketingu WSL mgr Dariusz Szplit - istota studiów dualnych, podstawowe różnice pomiędzy nimi i pozostałymi rodzajami studiów oraz możliwości, jakie otwierają się przed studentami na rynku pracy, jeśli efektywnie wykorzystają współpracę z przedsiębiorstwami logistycznymi oraz możliwości współpracy z Działem Marketingu.

5) Spotkanie z Przedstawicielami Koła Naukowego Corlog i Samorządu Studenckiego.

 

Upominki dla uczestników.

Lunch, godz. 11.15 – 12.00

Przerwa na lunch i kawę

 

Warsztat: komunikacja w zespole, godz. 12.00 – 15.00

Zajęcia prowadzone przez profesjonalnego trenera komunikacji zespołowej, obejmujące zagadnienia teoretyczne z zakresu komunikacji, pracy w zespole, kreatywności oraz związane z nimi ćwiczenia praktyczne (indywidualne i grupowe). Celem zajęć jest integracja studentów oraz wstępne przygotowanie do pracy w zespole.

 

Wróć

Do góry

e-Indeks to jedyny indeks jaki obowiązuje w WSL. Zaloguj się na swoje konto studenta, aby sprawdzić oceny, płatności za studia, czy komunikaty dziekanatu.

Internetowe forum WSL, to miejsce spotkań studentów. Jeśli rozpoczynasz studia w WSL, to właśnie tutaj znajdziesz nowych kolegów z tej samej grupy :-)