opcje
drukuj

Przebieg procesu certyfikacji Candidate European Junior Logistician dla ucznia/absolwenta technikum

Warunkiem przyznania certyfikatu "Candidate European Junior Logistician" technikowi logistykowi jest przekroczenie Granicy wyniku kwalifikowanego. Nie powinno także upłynąć 365 dni od daty ukończenia nauku na poziomie technik logistyk.

 

I. Proces certyfikacji :

A. Osoba pragnąca uzyskać certyfikat "Candidate European Junior Logistician" pobiera formularz zgłoszeniowy.

B. Wypełniony i podpisany Formularz zgłoszeniowy jest przesyłany do Centrum Transferu Wiedzy Instytutu wraz z kopiami Świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie technik logistyk - wyniku egzaminów zawodowych państwowych.

C. Kandydat uiszcza opłatę za przeprowadzenie procesu certyfikacji oraz wydanie certyfikatu.

D. Centrum Transferu Wiedzy Instytutu weryfikuje dostarczoną dokumentację. Instytut może poprosić o potwierdzenie wyniku z egzaminów Szkołę/Placówkę oświatową lub właściwą Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

E. Poprawna weryfikacja dostarczonej dokumentacji jest podstawą dla wydania pozytywnej Decyzji Kierownika Centrum Transferu Wiedzy w sprawie przyznania certyfikatu.

W przypadku stwierdzania niezgodności zostanie wydana negatywna Decyzja w sprawie udzielenia certyfikatu i zwrócona opłata za wydanie certyfikatu.

 

II. Wydanie certyfikatu.

Pozytywna Decyzja Kierownika Centrum Transferu Wiedzy w sprawie przyznania certyfikatu jest równoznaczna z udzieleniem certyfikatu "Candidate European Junior Logistician".

Certyfikat "Candidate European Junior Logistician".jest certyfikatem potwierdzającym wiedzę osoby będącej jego posiadaczem.

Jest wydawany na okres 5 lat.

 

III. Procesu European Junior Logistician.

[Zakończenie procesu certyfikatem European Junior Logistician jest opcjonalne]

Wydanie certyfikatu "Candidate European Junior Logistician" rozpoczyna 5-letni okres procesu European Junior Logistician.

W tym czasie Posiadacz powinien zdobyć właściwe dla poziomu Junior doświadczenie zawodowe.

Po zgromadzeniu właściwego doświadczenia zawodowego Posiadacz certyfikatu może przystąpić do Końcowego Postępowania Kwalifikacyjnego dla oceny dorobku zawodowego.

Przystąpienie do KPK oraz pozostałe procedury kończące proces certyfikacji European Junior Logistician przedstawione są w opisie procesu są European Junior Logistician.

Do góry

e-Indeks to jedyny indeks jaki obowiązuje w WSL. Zaloguj się na swoje konto studenta, aby sprawdzić oceny, płatności za studia, czy komunikaty dziekanatu.

Internetowe forum WSL, to miejsce spotkań studentów. Jeśli rozpoczynasz studia w WSL, to właśnie tutaj znajdziesz nowych kolegów z tej samej grupy :-)