opcje
Wyższa Szkoła Logistyki / Aktualności / WSL inspiruje nauczycieli logistyki
drukuj

WSL inspiruje nauczycieli logistyki

2015-03-13 16:30

Niemal 200 nauczycieli przedmiotów logistycznych z całego kraju spotkało się dziś w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu na dorocznym Forum Nauczycielskim. IX edycja tego wydarzenia była okazją do wymiany doświadczeń dydaktycznych i wspólnego, kreatywnego poszukiwania rozwiązań najbardziej aktualnych problemów kształcenia logistycznego.

Wiodącym tematem tegorocznego Forum Nauczycielskiego był rozwój i promocja kierunku technik logistyk i technik spedytor w szkołach ponadgimnazjalnych. Nauczyciele przedmiotów zawodowych, zgłaszający kłopoty z naborem do klas logistycznych mogli dowiedzieć się, jak komunikować się z młodymi ludźmi i wykorzystać szkolny potencjał by zainteresować kolejne roczniki gimnazjalistów. Szkolenie i praktyczne warsztaty z zakresu podstaw komunikacji marketingowej poprowadził Mateusz Hoppe, Kierownik Działu Marketingu WSL.

Wyzwaniem dla dydaktyków są jednak nie tylko zmiany demograficzne i społeczne, ale także trwająca reforma kształcenia i egzaminowania zawodowego. Dlatego też, z ogromnych zainteresowaniem spotkało się wystąpienie Mariusza Brechelke - przedstawiciela Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu. Obok informacji, uzyskanych od Kierownika Wydziału Egzaminów Zawodowych, nauczyciele zdobyli zapewnienie o wsparciu Wyższej Szkoły Logistyki w rozwiązaniu bieżących problemów i zagospodarowaniu zapotrzebowania na merytoryczną pomoc.

Na potrzeby nauczycieli nie pozostaje obojętny także Instytut Logistyki i Magazynowania, przygotowując odpowiednie podręczniki i dodatkowe materiały dydaktyczne, w pełni zgodne z nową podstawą programową. O nowych publikacjach oraz innowacyjnych rozwiązaniach informatycznych mówili: Tomasz Janiak i Artur Olejniczak (ILiM) oraz Paweł Fajfer (WSL).

Forum służy nie tylko rozwiązywaniu bieżących problemów i dyskutowaniu nad aktualnym stanem logistycznej edukacji. Podczas spotkania, licznych rozmów czy warsztatów tematycznych powstają konstruktywne projekty, rodzą się idee i pomysły, które niejednokrotnie wyznaczają kierunek rozwoju kształcenia zawodowego.

Forum Nauczycielskie WSL jest organizowane od 2007 roku. Wyższa Szkoła Logistyki – organizator Forum, przyjęła rolę patrona techników logistycznych i spedycyjnych, stanowiąc ośrodek konsultacyjny i doradczy dla dydaktyków z całego kraju, jak i dla władz i instytucji oświatowych.

 

Wróć

Do góry

Dostęp do Intranetu WSL

Grupy WSL na Facebooku, to miejsce spotkań studentów. Znajdziesz tu także informacje o ofertach pracy, praktyk i staży. Zapraszamy do dołączenia.