opcje
drukuj

Edyta Waryś

Edyta Waryś

Od początku swojej kariery zawodowej jest nauczycielem Zespołu Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie. Jako nauczyciel przedmiotów logistycznych - od 2009 roku. Od tego też roku zajęła się przygotowywaniem uczniów do Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej.

Przygotowuje młodzież do zewnętrznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie technik logistyk. Posiada uprawnienia egzaminatora w zawodzie technik logistyk, technik ekonomista oraz sprzedawca.

Jest absolwentką Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu (aktualnie Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki (aktualnie Zarządzania i Turystyki z siedzibą w Jeleniej Górze), kierunek: ekonomia, specjalizacja ekonomika przedsiębiorstw przemysłowych.

Ostatnim doskonaleniem zawodowym było uczestnictwo w projekcie unijnym „Nauczyciel – praktyka – kształcenie zawodowe” – zorganizowanym przez ZDZ Katowice (uprawniające do prowadzenia praktyk zawodowych w nowej podstawie programowej) dla technikum i zasadniczej szkoły zawodowej).

Jacek – laureat i Tomasz – finalista VII Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej są wychowankami Pani Edyty, z którymi pracuje już 4 lata. 

Do góry

Jesteś nauczycielem szkoły ponadgimnazjalnej i poszukujesz materiałów do przedmiotów logistycznych? Zaloguj się!

WSL zaprasza szkoły ponadgimnazjalne do udziału w wycieczkach studyjnych, które pozwolą nie tylko zasmakować studenckiego życia, ale także zapoznać się z logistyką w praktyce.