opcje
drukuj

Wykładowcy

prof. dr hab. inż. Bogusław Śliwczyński
Wprowadzenie do zarządzanie logistyką przedsiębiorstw i łańcuchami dostaw. Planowanie sieci dostaw. Gra menedżerska. Controlling operacyjny. Zarządzanie procesami i zasobami w łańcuchu dostaw. Mapowanie procesów logistycznych.

prof. dr hab. inż. Piotr Cyplik
Zarządzanie produkcją i przepływem materiałów

dr inż. Stanisław Krzyżaniak
Zarządzanie zapasami

dr inż. Aleksander Niemczyk
Zarządzanie systemem magazynowania

prof. dr hab. inż. Łukasz Hadaś
Zarządzanie zakupami, zaopatrzeniem i gospodarką materiałową

dr inż. Elżbieta Hałas
Zintegrowane systemy identyfikacji i komunikacji elektronicznej

prof. dr hab. inż. Włodzimierz Rydzkowski
Zarządzanie transportem i spedycją

dr hab. inż. Adam Redmer
Zarządzanie dystrybucją

prof. dr hab. Maciej Stajniak
Zarządzanie transportem i spedycją

dr Szymon Strojny
Zarządzanie produktem, sprzedażą  i marketingiem

dr Ryszard Orliński
Zarządzanie kosztami procesów logistycznych

dr Piotr Pagórski
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

dr inż. Michał Grabia
Laboratorium RFID

dr Robert Ostafiński-Bodler
Prawo gospodarcze

mgr inż. Zygmunt Dolata
Metodyka profesjonalnej prezentacji projektu

mgr Roman Andrzejewski
Prawo gospodarcze

mgr inż. Jerzy Majewski
Laboratorium systemów informatycznych zarządzania operacyjnego

Do góry

e-Indeks to jedyny indeks jaki obowiązuje w WSL. Zaloguj się na swoje konto studenta, aby sprawdzić oceny, płatności za studia, czy komunikaty dziekanatu.

Internetowe forum WSL, to miejsce spotkań studentów. Jeśli rozpoczynasz studia w WSL, to właśnie tutaj znajdziesz nowych kolegów z tej samej grupy :-)