opcje
drukuj

Przebieg procesu certyfikacji Candidate European Master Logistician

Przebieg procesu certyfikacji Candidate European Master Logistician

Warunkiem przyznania certyfikatu "European Master Logistician" jest uzyskanie na koniec toku akredytowanego nauczania Uczelni/ Szkoły wyższej odpowiedniego wyniku. Akredytowany tok nauczania to przedmioty realizujące wymaganiami Europejskiego Towarzystwa Logistycznego przedstawione w „EUROPEAN QUALIFICATION STANDARDS for LOGISTICS PROFESSIONALS Indicative Content, EQF Level 7”.

 

I. Uzyskanie potwierdzenia wymaganej od kandydata wiedzy:

 

A. Osoba pragnąca uzyskać certyfikat "Candidate European Master Logistician" pobiera formularz zgłoszeniowy.

B. Wypełniony i podpisany Formularz zgłoszeniowy jest przesyłany do Centrum Transferu Wiedzy Instytutu wraz z informacją od Uczelni/Szkoły wyższej o przekroczeniu Granicy wyniku kwalifikującego.

C. Kandydat uiszcza opłatę za przeprowadzenie procesu certyfikacji oraz wydanie certyfikatu.

D. Centrum Transferu Wiedzy Instytutu weryfikuje dostarczoną dokumentację. Instytut może poprosić o potwierdzenie wyniku Uczelnię/Szkołę wyższą.

E. Poprawna weryfikacja dostarczonej dokumentacji jest podstawą dla wydania przez Kierownika Centrum Transferu Wiedzy pozytywnej Decyzji w sprawie przyznania certyfikatu.


II. Wydanie certyfikatu.


Pozytywna Decyzja Kierownika Centrum Transferu Wiedzy w sprawie przyznania certyfikatu jest równoznaczna z udzieleniem certyfikatu "Candidate European Master Logistician".

Certyfikat "Candidate European Master Logistician".jest certyfikatem potwierdzającym wiedzę osoby będącej jego posiadaczem.

Certyfikat "Candidate European Master Logistician".jest wydawany na okres 5 lat.

Do góry

e-Indeks to jedyny indeks jaki obowiązuje w WSL. Zaloguj się na swoje konto studenta, aby sprawdzić oceny, płatności za studia, czy komunikaty dziekanatu.

Internetowe forum WSL, to miejsce spotkań studentów. Jeśli rozpoczynasz studia w WSL, to właśnie tutaj znajdziesz nowych kolegów z tej samej grupy :-)