opcje
Wyższa Szkoła Logistyki / O uczelni / Władze i kadra
drukuj

Władza i kadra

Władze

REKTOR

dr hab. inż.
BOGUSŁAW ŚLIWCZYŃSKI
prof. WSL

KANCLERZ

prof. dr hab.
HENRYK SOBOLEWSKI

 

PROREKTOR

dr hab.
MACIEJ STAJNIAK
prof. WSL

DZIEKAN

dr inż.
MAREK MATULEWSKI

PRODZIEKAN

mgr
KATARZYNA REWERS-PIESZAK

 

Senat

 • Rektor WSL – dr hab. inż. Bogusław Śliwczyński prof. WSL
 • Kanclerz WSL – prof. dr hab. Henryk Sobolewski
 • Prorektor - dr hab. Maciej Stajniak  prof. WSL
 • Dziekan WZiL– dr inż. Marek Matulewski
 • Prodziekan - mgr Katarzyna Rewers-Pieszak
 • dr inż. Grzegorz Szyszka
 • dr hab. Arkadiusz Kawa prof. WSL
 • dr inż. Ireneusz Fechner
 • dr inż. Michał Adamczak
 • dr inż. Adam Koliński
 • dr inż. Stanisław Krzyżaniak
 • dr Paweł Romanow
 • dr Szymon Strojny
 • Roksana Stróżczyk, przewodnicząca Sam. Studenckiego
 • Małgorzata Nowak, studentka
 • Julia Górska, studentka

Kadra

O poziomie kształcenia uczelni decyduje kadra naukowo-dydaktyczna, jej wiedza, kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności. Grono pracowników naukowo-dydaktycznych WSL to około 140  nauczycieli akademickich. Z Uczelnią współpracuje również kilkudziesięciu wykładowców szkół wyższych z całej Polski.

Dziekan Wydziału Zarządzania i Logistyki: dr inż. Marek Matulewski

Katedry

 • Katedra Organizacji i Zarządzania
  Kierownik - dr Szymon Strojny
 • Katedra Zarządzania Operacyjnego Przedsiębiorstw
  Kierownik - dr inż. Michał Adamczak
 • Katedra Transportu i Spedycji
  Kierownik - dr Paweł Romanow
 • Katedra Systemów Informatycznych i Technologii Cyfrowych
  Kierownik - dr inż. Karolina Kolińska
 • Katedra Logistyki i Łańcuchów Dostaw
  Kierownik - dr inż. Mariusz Szuster
 • Katedra Controllingu i Rachunkowości
  Kierownik - dr inż. Adam Koliński
 • Studium Języków Obcych
  Kierownik - dr Karol Górski
 • Studium Wychowania Fizycznego
  Kierownik - dr Michał Marciniak

Wykładowcy

 • prof. zw. dr hab. Korzeniowski Andrzej dr h.c.
 • prof. zw. dr hab. Tkaczyk Stanisław
 • prof. dr hab. inż. Frąś Józef
 • prof. dr hab. Fertsch Marek
 • prof. dr hab. Sobolewski Henryk
 • dr hab. inż. Cyplik Piotr
 • dr hab. inż. Wojciechowski Łukasz
 • dr hab. inż. Śliwczyński Bogusław
 • dr hab. Kawa Arkadiusz
 • dr hab. Bartoszewicz Grzegorz
 • dr hab. Ciechomski Wiesław
 • dr hab. Hadaś Łukasz
 • dr hab. Stajniak Maciej
 • dr hab. Świekatowski Ryszard
 • dr hab. Wagener Norbert
 • dr inż. Adamczak Michał
 • dr inż. Brzeziński Łukasz
 • dr inż. Grabia Michał
 • dr inż. Hajdul Marcin
 • dr inż. Kolińska Karolina
 • dr inż. Krzyżaniak Stanisław
 • dr inż. Machowiak Wojciech
 • dr inż. Matulewski Marek
 • dr inż. Nowicki Bogdan
 • dr inż. Olejnik Marcin
 • dr inż. Osmólski Waldemar
 • dr inż. Stachowiak Agnieszka
 • dr inż. Taratajcio Andrzej
 • dr inż. Żuchowski Wiktor
 • dr inż. Koliński Adam
 • dr inż. Niemczyk Aleksander
 • dr inż. Szuster Mariusz
 • dr inż. Wrociński Ireneusz
 • dr Kaliszan Leonard
 • dr Konecka Sylwia
 • dr Kosmatka Tadeusz
 • dr Kur Jerzy
 • dr Machowski Szymon
 • dr Marciniak Michał
 • dr Pagórski Piotr
 • dr Palicki Sławomir
 • dr Panfil Beata
 • dr Pawłowski Edmund
 • dr Piekarczyk Anna
 • dr Pierański Bartłomiej
 • dr Romanow Paweł
 • dr Różański Tadeusz
 • dr Rzepczyński Piotr
 • dr Strojny Szymon
 • dr Tyc-Szmil Karolina
 • dr Wachowski Piotr
 • dr Walenciak Michał
 • dr Walkowiak-Markiewicz Katarzyna
 • dr Wiliński Mateusz
 • dr Żyminkowski Tomasz
 • mgr inż. Dojcz Michał
 • mgr inż. Fajfer Paweł
 • mgr inż. Foltyński Marcin
 • mgr inż. Głowacka-Fertsch Danuta
 • mgr inż. Lewicki Leszek
 • mgr inż. Majewski Jerzy
 • mgr inż. Malinowska Katarzyna
 • mgr inż. Nowak Mirosław
 • mgr inż. Rudnicki Tadeusz
 • mgr inż. Toboła Adrianna
 • mgr inż. Statkiewicz Witold
 • mgr inż. Zając Jacek
 • mgr Chołody Zofia
 • mgr Budzisz Magdalena
 • mgr Fabiański Michał
 • mgr Frąckowiak Piotr
 • mgr Jachnik Magdalena
 • mgr Jankowski-Guzy Jędrzej
 • mgr Januszewski Filip
 • mgr Kopeć Magdalena
 • mgr Łukasik Agnieszka
 • mgr Marciniak Anatol
 • mgr Michalska-Olek Agata
 • mgr Milczarek Jarosław
 • mgr Moczyński Miłosz
 • mgr Niedbalski Beniamin
 • mgr Piekarski Paweł
 • mgr Polc Weronika
 • mgr Potorejko-Nowicka Aneta
 • mgr Praiss Anna
 • mgr Sobczak Wioleta
 • mgr Stańczyk Monika
 • mgr Światłowski Jakub
 • mgr Trawczyński Marcin
 • mgr Wieczerniak Sebastian
 • mgr Żmich-Mezreb Julita
 • mgr Żurkiewicz Joanna
 • inż. Wojciechowski Adam

Do góry

e-Indeks to jedyny indeks jaki obowiązuje w WSL. Zaloguj się na swoje konto studenta, aby sprawdzić oceny, płatności za studia, czy komunikaty dziekanatu.

Internetowe forum WSL, to miejsce spotkań studentów. Jeśli rozpoczynasz studia w WSL, to właśnie tutaj znajdziesz nowych kolegów z tej samej grupy :-)